zpět

Filtr


Interpret

Kategorie

Žánr

Formát

Dostupnost

Vydavatelství

Země vydání

Stav nosiče

Stav obalu

Štítky

Rok

Vyčistit filtr

Poštovné zdarma

již od 2000 Kč!

Tisíce desek skladem

a desítky tisíc k doobjednání

Zaváděcí ceny

Levněji už to nejde!


Lucie

Lucie

ženské křestní jméno

Ženské jméno Lucie (nebo též Lucia) pochází z latinského slova lux – světlo a význam jména je „světlá“, „zářící“. Mužskou podobou jména je Lucian a Lucius. Ve Švédsku se svátku svaté Lucie říká Svátek světel, písemně byl doložen již roku 1780. Ve starověkém římském náboženství, Lucina byla bohyně porodu, která chránila životy rodiček. Lucina byla též přípona pro bohyni Juno. Jméno obvykle znamená „ta, která přináší děti na světlo“. Má posvátný háj lotosových stromů, kde se nachází i její chrám. V českém prostředí pochází první písemná zmínka o Luciích od Jakuba Jana Ryby. Svatá Lucie je jednou z žen, které zemřely pro svou křesťanskou víru mučednickou smrtí. Říká se, že Lucie zahynula 13. 12. roku 304 a od té doby si křesťané připomínají v tento den její památku. Lucie se narodila ve 3. století v sicilských Syrakusách v rodině zámožných křesťanů, ale po otcově smrti se ji matka rozhodla provdat za bohatého pohana. Lucie svého nápadníka odmítla a navíc si vyžádala své věno, aby ho mohla rozdat chudým lidem. Učinila tak, ale její nápadník ji obvinil z tajného křesťanství. Soudce jí nařídil přinést oběť pohanským bohům, což dívka odmítla. Proto poručil odvléct ji do nevěstince, ale Lucie stála jak přirostlá k zemi a bylo nad síly biřiců pohnout s ní. Kat, který byl v místnosti přítomen, se rozezlil a vrazil Lucii dýku do hrdla. Podle jiné pověsti, měla být Lucie za císaře Diokleciána kvůli svému křesťanskému vyznání upálena, ale plameny se jí vyhnuly, protože jí nechtěly ublížit. Aby kat mohl vykonat rozsudek, musel použít meč. Proto bývá její postava oděna v bílých šatech, přepásaných červeným pásem symbolizujícím krev. Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména: Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v Česku (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky) je +3,7%, ...

Lucie patří k žánrům:

Podobní interpreti v nabídce: více...